Diabetes2018-11-01T14:12:36+00:00

Diabetes

Vanaf 2015 vinden er een aantal wijzigingen plaats in de manier waarop de voetzorg voor mensen met diabetes geregeld is.
Ook u kunt hiermee te maken krijgen. Via deze brief wordt u geïnformeerd over de veranderingen en waar u op moet letten.

Zorgprofielen

Met ingang van 2015 wordt de voetzorg opgedeeld in zorgprofielen. Er zijn 4 zorgprofielen, waarbij geldt dat hoe hoger het zorgprofiel is, hoe meer voetzorg noodzakelijk is. U loopt dan namelijk meer risico op wondjes. Het vaststellen van het zorgprofiel gebeurt onder verantwoordelijkheid van de behandelend arts. Die kan dat uitbesteden aan verschillende zorgverleners, bijvoorbeeld een diabetisch verpleegkundige of een praktijkondersteuner.

De hoogte van het zorgprofiel bepaalt of de voetzorg vanuit de basisverzekering of vanuit de aanvullende verzekering vergoed wordt.

Basisverzekering

Als u in aanmerking komt voor vergoeding van uw voetzorg via de basisverzekering (zorgprofielen 2, 3 en 4) dan zult u doorverwezen worden naar een podotherapeut. De podotherapeut onderzoekt uw voeten nauwkeurig en schrijft een persoonlijk behandelplan. In dat plan staat onder meer hoeveel voetzorg u nodig heeft. U kunt bij de podotherapeut aangeven  dat ik uw pedicure ben. De podotherapeut regelt dan de afstemming van de voetzorg met de pedicure.

Voorstel RCH voor 1ste kwartaal 2015:

  • Voor alle cliënten moet een zorgprofiel worden vastgesteld.
  • In deze overgangsfase wordt er nog 1 pedicure behandeling in het 1ste kwartaal van 2015 vergoed.

Diabeten die bij internist onder controle vallen:

  • Deze cliënten moeten ook laten bepalen in welk zorgprofiel zij horen.
  • Vanaf zorgprofiel 2   afspraak maken met podotherapeut.
  • Podotherapeut bepaalt zorgplan.
  • Vergoeding verloopt via podotherapeut (deze heeft contracten afgesloten met zorgverzekeringen, pedicure sluit contracten af met podotherapeut).

Voor 2016 zijn er nog geen veranderingen bekend.